Letterbox gifts - Adding a little pop of colour to your day!

Anrhegion drwy'r post - Fflach o liw ar ddiwrnod llwyd!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

'Have a Drink on me' Box

IMG_2883new.jpg

Looking for a way to help someone relax after a hard day’s work – send a ‘Have a Drink on Me’ box their way! A perfect gift for a hardworking man or even a busy woman who can’t stand spa days.

 

 • Wooden bottle opener

 • Wooden coaster

 • 2x Coffee sachets

 • Lemon scented Enfys Fizz bath salts

 • Fair trade chocolates

 • Sweets

Exact brands and flavours may vary!

 

Chwilio am anrheg berffaith i berson sy’n gweithio’n rhy galed? Beth am anfon bocs ‘Diod wrtha’ i’ atyn nhw! Anrheg wych i ddyn sy’n gweithio’n galed neu ferch sy’n rhy brysur i fwynhau spa day!

 

About Us

Enfys Boxes began at Eliot and Miriam’s kitchen table –  both were already sending small bespoke gift packages of hand sewn goodies and treats to friends and family during the Covid-19 lockdown, and decided it was about time they spread the joy a little further!

Our golden rule is to pack boxes with things we ourselves would enjoy receiving – we hope you like our handpicked gifts too!
 

Dechreuodd Blychau’r Enfys wrth fwrdd cegin Miriam ac Eliot –roedd y ddau eisoes yn anfon pecynnau bach o anrhegion wedi'u gwnïo a llaw a danteithion di-ri i’w teulu a’u ffrindiau yn ystod pandemig Covid-19, felly roedd rhannu’r anrhegion yma gydag eraill yn gam naturiol ymlaen!

Ein rheol aur yw cadw at gynnyrch byddai’r ddau ohonon ni yn mwynhau eu derbyn gan rywun arall – gobeithio y byddwch chi’n mwynhau ein hanrhegion bach ni hefyd!

 

If you’d like to ask any questions before you purchase an Enfys Box, please do not hesitate to contact us.

We are also always looking for opportunities to collaborate with other companies to fill our boxes – if this could be you, get in touch!

 

Os hoffech chi drafod cynnwys y bocsys cyn archebu bocs, gadewch neges isod.

Rydyn ni hefyd yn awyddus i gyd-weithio gyda busnesau bychain eraill i lenwi ein blychau yn y dyfodol – os ydych chi’n fusnes bach, cysylltwch â ni i drafod.

Contact Us / Cysylltwch

Thanks for submitting - Diolch!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram