Enfys Boxes - main text only.jpg

Letterbox gifts - Adding a little pop of colour to your day!

Anrhegion drwy'r post - Fflach o liw ar ddiwrnod llwyd!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram

Pamper Box

IMG_2852new.jpg

Our Enfys Pamper Box is the ideal gift for anyone who needs a little time out to switch off and relax. Every box includes:

 • A face mask and foot mask

 • Vaseline lip balm

 • Fair trade chocolates

 • Our own 'Enfys Fizz' bath salts

 • Hand sewn scrunchie

 • Pukka teabags

 • Tealight Candle

Exact brands and colours may vary!

Mae ein Blwch Pampro yn anrheg perffaith i ffrind sydd angen esgus i ymlacio! Mae pob bocs yn cynnwys yr uchod, er bod modd i'r mathau neu liwiau amrywio ryw ychydig.

 

About Us

eliotamiriam.jpg

Enfys Boxes began at Eliot and Miriam’s kitchen table –  both were already sending small bespoke gift packages of hand sewn goodies and treats to friends and family during the Covid-19 lockdown, and decided it was about time they spread the joy a little further!

Our golden rule is to pack boxes with things we ourselves would enjoy receiving – we hope you like our handpicked gifts too!
 

Dechreuodd Blychau’r Enfys wrth fwrdd cegin Miriam ac Eliot –roedd y ddau eisoes yn anfon pecynnau bach o anrhegion wedi'u gwnïo a llaw a danteithion di-ri i’w teulu a’u ffrindiau yn ystod pandemig Covid-19, felly roedd rhannu’r anrhegion yma gydag eraill yn gam naturiol ymlaen!

Ein rheol aur yw cadw at gynnyrch byddai’r ddau ohonon ni yn mwynhau eu derbyn gan rywun arall – gobeithio y byddwch chi’n mwynhau ein hanrhegion bach ni hefyd!

 

If you’d like to ask any questions before you purchase an Enfys Box, please do not hesitate to contact us.

We are also always looking for opportunities to collaborate with other companies to fill our boxes – if this could be you, get in touch!

 

Os hoffech chi drafod cynnwys y bocsys cyn archebu bocs, gadewch neges isod.

Rydyn ni hefyd yn awyddus i gyd-weithio gyda busnesau bychain eraill i lenwi ein blychau yn y dyfodol – os ydych chi’n fusnes bach, cysylltwch â ni i drafod.

Contact Us / Cysylltwch

Thanks for submitting - Diolch!

 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram